Hozirgi zamon texnologiyasi soat sayin rivojlanib bormoqda. Dasturchi bir texnologyani to'liq o'rganib olguncha, shu texnologiya asosda kamida ikkita yangi texnologya yaratilmoqda. Robotlar, Su'niy idrok (AI), Deep learning, Machine Learninglar ham qaysidir dasturlash tillarida yoziladi (Python, Java, .. ), hattoki oddiy... (Ko‘proq)