Assolomu aleykum OMUC!!!

Kirish:

Statik metodlarni to'g'ridan-to'g'ri chaqirish avval sinfning namunasini yaratmasdan mumkin.

Statik metodlar statik kalit so'z bilan e'lon qilinadi:

Sintaksis:

<?php class ClassName { public static function staticMethod() { &nbsp;&nbsp; echo "Salom dunyo!"; } } ?>

Statik metodga... (Ko‘proq)