Assolomu aleykum OMUC!!!

Kirish:

JQuery yordamida yangi elementlar yoki tarkib qo'shish oson.

Yangi HTML tarkibini qo'shish:

Biz yangi tarkibni qo'shishda ishlatiladigan to'rtta jQuery usulini ko'rib chiqamiz.

  • append() - Tanlangan elementlarning oxiriga tarkibni qo'shadi
  • prepend() - Tanlangan elementlarning boshiga tarkibni qo'shadi... (Ko‘proq)