Asosiy kontentga o‘tish

pyton
4 Followers
0 Questions
12 Posts

Do you have questions about pyton?

Oshkor yoki anonim ravishda pyton haqida savollar berish uchun tizimga kiring.

Python(funksiyalar)

Istisnolar (Exceptions)

Ba’zan dastur ishlashi davomida istisno holatlar yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun, mavjud bo’lmagan faylni o’qishga bo’lgan harakat yoki dasturdagi no’malum buyruqlar. Bunday holatlar exception’lar yordamida hal qilinadi.

Xatoliklar

Agar biz print funksiyasini Print shaklida chaqiradigan bo’lsak, python interpretatori... (Ko‘proq)

SONLARNI TEKSHIRISH

Yuqorida matn qaytaruvchi funksiyani tekshirishni ko'rdik. Keling endi sonlar bilan ishlashni ko'ramiz. Misol tariqasida yangi circle.py modulini yaratamiz va uning ichida doiraning yuzini (πr2\pi r^2πr2) va perimetrini (2πr2\pi r2πr) hisoblaydigan funksiyalar yozamiz:

def getArea(r,pi=3.14159): """Doiraning yuzini qaytaruvchi funksiya""" return pi*(r**2)... (Ko‘proq)

XATOLAR BILAN ISHLASH

EXCEPTIONS

Avvalgi darslarimizning birida biz "Run time error" xatoliklari bilan tanishgan edik. Bunday xatolar dastur bajarish jarayonida kelib chiqadi va dasturning ishlashini to'xtatadi. Sintaks xatolikdan farqli ravishda Python bunday xatolarni dasturni bajarishdan avval aniqlay olmaydi.

Ushbu darsimizda qanday qilib... (Ko‘proq)

JSON

JSON NIMA?

JSON (JavaScript Object Notation) bugungi kunda ma'lumotlarni saqlash va internet orqali uzatish uchun qo'llaniladigan eng mashxur format hisoblanadi. Dastavval JavaScript tili uchun yaratilgan bu format, bugungi kunda deyarli barcha dasturlash tillari tomonidan... (Ko‘proq)