Bu maqolada pynput kutubxonasi orqali sichqonchamizni harakatlantiramiz va scroll va tugmalarini ham boshqaramiz

Buning uchun pynput kutubxonasini o'rnatib olishimiz zarur.

pip install pynput

Sizga bu kutubxonaning bir necha funksiyalarini tushuntirib o'taman:

from pynput.mouse import Button, Controller

Birinchi bo'lib bizga kerakli... (Ko‘proq)