Assolomu aleykum OMUC!!!

Kirish:

BUgun siz bilan JavaScript'da kutubxona yatamiz. TO'g'ri bu kutubxona JQuery , NodeJS yoki ReactJS'day bo'lmaydi. Undan avval keling siz bilan kutubxona o'zi nima ekanligini bilib olamiz.

JavaScript kutubxona bu...

JavaScript kutubxonasi - bu oldindan yozilgan JavaScript-ni... (Ko‘proq)