Assolomu aleykum OMUC!!!

Kirish:

Konstantalar o'zgaruvchiga o'xshaydi, faqat ular aniqlangandan keyin ularni o'zgartirish yoki aniqlab bo'lmaydi.

PHP konstantalari

Konstantalar - bu oddiy qiymat uchun identifikator (ism). Skript davomida qiymatni o'zgartirish mumkin emas. Haqiqiy konstantalar ism harf yoki pastki chiziq bilan... (Ko‘proq)