Asosiy kontentga o‘tish

#IT sohasi "kompyuter grafikasi"
4 Followers
-17 Questions
15 Posts

Do you have questions about #IT sohasi "kompyuter grafikasi"?

Oshkor yoki anonim ravishda #IT sohasi "kompyuter grafikasi" haqida savollar berish uchun tizimga kiring.

SONLARNI TEKSHIRISH

Yuqorida matn qaytaruvchi funksiyani tekshirishni ko'rdik. Keling endi sonlar bilan ishlashni ko'ramiz. Misol tariqasida yangi circle.py modulini yaratamiz va uning ichida doiraning yuzini (πr2\pi r^2πr2) va perimetrini (2πr2\pi r2πr) hisoblaydigan funksiyalar yozamiz:

def getArea(r,pi=3.14159): """Doiraning yuzini qaytaruvchi funksiya""" return pi*(r**2)... (Ko‘proq)

XATOLAR BILAN ISHLASH

EXCEPTIONS

Avvalgi darslarimizning birida biz "Run time error" xatoliklari bilan tanishgan edik. Bunday xatolar dastur bajarish jarayonida kelib chiqadi va dasturning ishlashini to'xtatadi. Sintaks xatolikdan farqli ravishda Python bunday xatolarni dasturni bajarishdan avval aniqlay olmaydi.

Ushbu darsimizda qanday qilib... (Ko‘proq)

JSON

JSON NIMA?

JSON (JavaScript Object Notation) bugungi kunda ma'lumotlarni saqlash va internet orqali uzatish uchun qo'llaniladigan eng mashxur format hisoblanadi. Dastavval JavaScript tili uchun yaratilgan bu format, bugungi kunda deyarli barcha dasturlash tillari tomonidan... (Ko‘proq)

PYTHONDAN JSONGA

JSON maʻlumotlar va fayllar bilan ishlash uchun Pythonda maxsus json moduli bor. Demak, dasturimiz boshida biz bu modulni yuklab olishimiz kerak boʻladi (import json).

Ma'lumotlarni JSON matniga o'tkazish uchun ikki funksiyadan foydalanamiz:

json.dumps()

Ma'lumotlarni JSON formatiga o'tkazish uchun... (Ko‘proq)