Asosiy kontentga o‘tish

Informotika
0 Followers
0 Questions
4 Posts

Do you have questions about Informotika?

Oshkor yoki anonim ravishda Informotika haqida savollar berish uchun tizimga kiring.

Pythonda takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash uchun masalalar.

Kirish.

Python dasturlash tilini o'rganish vaqtida ko'plab masalalarni dasturini tuzib, bajarib ko'ramiz. Ayrim masalalarni dasturini tuzayotganimizda qandaydir amalni bir necha marta takrorlashimizga to'g'ri keladi. Bunday masalalarni takrorlash ya'ni sikl operatorlari yordamida oson yechishimiz mumkin. Quyida takrorlanuvchi algaritmlarga oid masalalar berilgan... (Ko‘proq)

Pythonni o'rganish uchun shartli masalalarni dasturlash.

Kirish.

Hayotda qandaydir shartga bog'liq holda bajariladigan masalalar ko'p uchraydi. Ularni biron dasturlash tilida dasturini tuzish uchun shart operatorlaridan foydalanamiz. Python dasturlash tilida ham tarmoqlanuvchi ya'ni shartli masalalarni dasturlashimiz mumkin. Shartli masalalarda shartning rost yoki yolg'on bo'lishiga qarab kerakli amallar... (Ko‘proq)

Pythonni o'rganish uchun chiziqli dasturlash masalalari.

Kirish.

Algaritmlar uch turga bo'linadi:chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algaritmlarga. Masalani ishlash algaritmi ketma-ket bajarilsa, shart, takrorlanish qatnashmasa chiziqli algaritmlar deyiladi. Chiziqli algaritmlar asosida tuziladigan dasturlar chiziqli dasturlar deb ham ataladi. Dasturlash tillarini o'rganayotganimizda har xil masalalarni komyuterda dasturini tuzib, ishlatib... (Ko‘proq)

Web dasturlash imkoniyatlaridan foydalanib o'quvchilar uchun ochiq test yaratish.

Kirish.

O'quvchilarning bilim qobiliyatlarini baholash vositalaridan biri bu testlardir. Test (ingl. - sinov) birinchi marta 1864 yilda Buyuk Britaniyada J.Fisher tomonidan talabalarning bilim darajasini tekshirish uchun qo’llanilgan. Test sinovlarining asosiy maqsadi: ham o’tilgan darslarni o’zlashtirish darajasi to’g’risida, ham navbatda o’rganilishi... (Ko‘proq)