Bu maqolada sizlar bilan python dasturlash tili orqali Excel fayllarni yaratamiz. Buning uchun bizga pythonning openpyxl kutubxonasi kerak bo'ladi.

openpyxl kutubxonani o'natish uchun:

>>> pip install openpyxl

Kodlarni ishlatish uchun biror bir python fayl hosil qilib oling.

Birinchi bo'lib Excel... (Ko‘proq)