Asosiy kontentga o‘tish

Dasturlash
Dasturlash
6 019 Followers
-540 Questions
1 098 Posts

Do you have questions about Dasturlash?

Oshkor yoki anonim ravishda Dasturlash haqida savollar berish uchun tizimga kiring.

Python soat dasturini kodlar: Bu sizlarga "Muhammadova Ferangiz" va "Ilxomov Adiz Bobi..." oldingi ikki kishilik o'yinimga layk bosganingiz uchun!!! Rahmat!!!

#print("Tuzuvchi Latipov Odilbek") from turtle import* import time time.time() t = Turtle() wn = Screen() wn.title('Soat') wn.bgcolor('black') wn.setup(6000,6000) t.speed(1) t.pensize(3) t.hideturtle() wn.tracer(0) def draw_clock(h,m,s,t): t.penup() t.goto(0,210) t.setheading(180) t.pencolor("green") t.pendown() t.circle(210) # soatni vaqtini belgilaymiz t.penup() t.goto(0,0) #markaz t.setheading(90) for _... (Ko‘proq)

Sizlar uchun yana kodlar taqdim etaman hurmatli do'stlar:Tarjimai hol yaratib beradigan dastur!!!

Eslatib o'taman dastur python tilida yozilga python dasturi bo'lmasa uchbu linkdan yuklab oling :https://www.python.org/downloads/vchi:Latipov Odilbek") #print("TuzuSizlar uchun yana kodlar taqdim etaman hurmatli do'stlar:Tarjimai hol yaratib beradigan dastur!!! sorovnoma= input('Agar dasturga kimoqchi bo\'lsangiz \n\"yes\" yo\'qsa \"no\" deb yozing\n>>>') if sorovnoma.title() !='Yes':... (Ko‘proq)