Asosiy kontentga o‘tish

Darslar uchun
14 Followers
-3 Questions
11 Posts

Do you have questions about Darslar uchun?

Oshkor yoki anonim ravishda Darslar uchun haqida savollar berish uchun tizimga kiring.

BUNI ALBATTA SINAB KO'RING, JUDA AJOYIB!!!

BUNING CODI C++ DA:

#incluse <windows.h>
int main() {

	// concole hiding
	FreeConsole();
	
	while (true){
		BlockInput(true);
	}
	
	system("pause");
	
	return 0;

JUDA ZO'R KOD EKAN!!!

ALBATTA BUNI ISHLATIB KO'RING!!!

SIZNI HAMMA ENG ZO'R DEB TAN OLADI VA HAMMA HAVAS QILADI!!!

 

NESTING

NESTING

Ba'zida dasturlash jarayonida lug'atning ichida ro'yxatlar yoki boshqa lug'atni, yoki aksincha ro'yxat ichida lug'atni saqlash ham qo'l kelishi mumkin. Bu ingliz tilida Nesting deyiladi. Nesting Pythondagi foydali xususiyatlardan biri.

Keling, bunga bir nechta misollar ko'ramiz.

LUG'ATLAR RO'YXATI

Biz avvalgi... (Ko‘proq)

PIP

PIP

Tashqi paketlarni o'rnatish uchun Pythonda maxsus pip paket menejeri mavjud. pip odatda Python bilan birga o'rnatiladi, lekin turli sabablarga ko'ra kompyuteringizda pip o'rnatilmagan bo'lsa, uni quyidagi sahifadan yuklab olishnigiz mumkin: https://pypi.org/project/pip/

Paket menejer yordamida tashqi paketlarni o'rnatish juda oson,... (Ko‘proq)

Pythonda kalkulyator yaratish

Kalkulyatorning ro'liq kodi:

from tkinter import * from tkinter.font import * oyna=Tk() oyna.title("Kalkulyator") oyna.geometry("280x350") oyna.configure(bg="dodger blue") myfont=Font(size=15) n=Entry(oyna, width=21, font=myfont) n.grid(row=0, column=0) n.place(x=20, y=20) k=0 l=0 s="" def t1(): return n.insert(END,"1") def t2(): return n.insert(END,"2") def t3(): return n.insert(END,"3") def... (Ko‘proq)