Maqolada biz RegEx(Regular expression) haqida va undan C++ da foydalanish borasida gaplashamiz. Regex ning haqiqiy kuchini kashf qilamiz va bir necha namunalarda ko'rib o'tamiz.

Xo'sh o'zi regex nima? Menimcha bu hozir ko'pchiligimiz uchun yangilik. Regex berilgan belgilar to'plamini ichidan siz... (More)