Tasavvur qiling bizda quyidagicha foydalanuvchilar ro'yxati mavjud:

users = [
   {
     'id': 1,
     'name': 'Azamat',
     'lastname': 'Yaxyoyev',
     'interests': ['coding', 'gaming', 'reading'],
     ('adress', 'bank_info'): {
       'adress': 'Tashkent',
       'bank_info': 'Ipak yuli'
     }
   },
   {
     'id': 2,
     'name': 'Sardor',
     'lastname': 'Mirzayev',
     'interests': ['coding', 'reading', 'driving'],
     ('adress', 'bank_info'): {
       'adress': 'Jizzax',
       'bank_info': 'Aloqa bank'
     }
   },
   {
     'id': 3,
     'name': 'Shovkat',
     'lastname': 'Aminov',
     'interests': ['listening', 'shopping', 'writing'],
     ('adress', 'bank_info'): {
       'adress': 'Kashkadarya',
       'bank_info': 'OFB'
     }
   },
 ]

Va bizda quyidagi baholar ro'yxati mavjud:

 marks = {
   1: {
     'python': 5,
     'c++': 4
   },
   2: {
     'python': 3,
     'c++': 3
   },
   3: {
     'python': 2,
     'c++': 2
   },
 }

Endi for sikli yordamida foydalanuvchilar(users) ro'yxatiga murojaat qilamiz

 for user in users:
   print(user)

So'ngra, har bir elmentdagi kalitlar va qiymatlarni aniqlab olamiz,

   for key, value in user.items():
     print(key, value)

Shart operatorlari yordamida element qiymati ro'yxat(list) bo'lgan taqdirda kalitlar(key)ni chiqarib olamiz

     if type(value) is list:
       print(f"--- {key}")

Qiymat ichidagi elementlarni chiqaramiz

       for item in value:
         print(f'--{item}')

Keyingi shartlarni tekshirib kalit va qiymatlarni chiqaramiz, agar qiymat turi 'lugat'(dictionary) bo'lsa kalit va qiymatni alohida chiqaramiz

     elif type(value) is dict:
       # print(f'-{key}')
       for k, v in value.items():
         pass
         # print(f'----{k}: {v}')

     elif type(value) is int:
       print(key, value)
       for course, mark in marks[value].items():
         print(f'---{course}: {mark}')
     else:
       print(key, value)

Va bizda natija ajoyib har bir 'id' dagi o'quvchi va uning baholari haqida ma'lumot:

id 1
---python:5
---c++:4
name:Azamat
lastname:Yaxyoyev
----interests----
coding
gaming
reading
('addres', 'bank_info')
addres:Tashkent
bank_info:Ipak yuli
id 2
---python:4
---c++:3
name:Sardor
lastname:Mirzayev
----interests----
coding
reading
driving
('addres', 'bank_info')
addres:Jizzakh
bank_info:Aloqabank
id 3
---python:3
---c++:2
name:Ruslan
lastname:Aminov
----interests----
listening
coding
shopping
('addres', 'bank_info')
addres:Sirdarya
bank_info:Ipotekabank