Assolomu aleykum OMUC!!!

Kirish:

JSON nima?

JSON - JavaScript-ni ob'ektiv notatsiyasi degan ma'noni anglatadi va ma'lumotlarni saqlash va almashtirish uchun sintaksisdir. JSON formati matnga asoslangan format bo'lgani uchun uni serverga va serverdan osongina yuborish mumkin va har qanday dasturlash tili ma'lumot formati sifatida ishlatishi mumkin.

PHP va JSON

PHP-da JSON-ni boshqarish uchun ba'zi bir o'rnatilgan funksiyalar mavjud. Birinchidan, biz quyidagi ikkita funtsiyani ko'rib chiqamiz:

  • json_encode()
  • json_decode()

PHP - json_encode()

json_encode() funksiyasi qiymatni JSON formatiga kodlash uchun ishlatiladi.

Misol

Ushbu misol JSON obyektiga assotsiativ qatorni qanday kodlashni ko'rsatadi:

<?php
$age = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43);

echo json_encode($age);
?>

Misol

Ushbu misol indekslangan qatorni JSON qatoriga qanday kodlashni ko'rsatadi:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

echo json_encode($cars);
?>

PHP - json_decode()

json_decode() funksiyasi JSON obyektini PHP obyekti yoki assotsiativ qatorga dekodlash uchun ishlatiladi.

Misol

Ushbu misol JSON ma'lumotlarini PHP ob'ektiga dekodlaydi:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj));
?>

json_decode() funksiyasi sukut bo'yicha obyektni qaytaradi. json_decode() funksiyasi ikkinchi parametrga ega va "true" ga o'rnatilganda JSON moslamalari assotsiativ massivlarga dekodlanadi.

Misol

Ushbu misol JSON ma'lumotlarini PHP assotsiativ qatoriga dekodlaydi:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj, true));
?>

PHP - dekodlangan qiymatlarga kirish

Obyektdan va assotsiativ massivdan dekodlangan qiymatlarga qanday kirish haqida ikkita misol:

Misol

Ushbu misol PHP ob'ektidagi qiymatlarga qanday kirishni ko'rsatadi:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);

echo $obj->Peter;
echo $obj->Ben;
echo $obj->Joe;
?>

Misol

Ushbu misol PHP assotsiativ massividagi qiymatlarga qanday kirishni ko'rsatadi:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);

echo $arr["Peter"];
echo $arr["Ben"];
echo $arr["Joe"];
?>

PHP - dekodlarni ko'rib chiqish

Bundan tashqari, foreach() sikli bilan qiymatlarni ko'rib chiqishingiz mumkin:

Misol

Ushbu misol PHP obyekti qiymatlari bo'yicha qanday aylanishni ko'rsatadi:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);

foreach($obj as $key => $value) {
  echo $key . " => " . $value . "<br>";
}
?>

Misol

Ushbu misol PHP assotsiativ massivining qiymatlarini qanday ko'chirishni ko'rsatadi:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);

foreach($arr as $key => $value) {
  echo $key . " => " . $value . "<br>";
}
?>

Xulosa:

Mana siz bilan biz endi JSON ga ham o'tdik. Bu maqolani o'qishdan avval sizda php da ko'nikma va bilim bo'lishi zarur. Siz bilan Jahongir Sobirov bo'ldi. Hammaga omad!