Bu maqolada javascript orqali web saytdagi o'zgarishlar sodir bo'lganda(inputga yozilsa...), biror vazifani bajarishni ko'rib chiqamiz.

    

javascript onkeyup onkeydown onkeypress
javascript onkeyup onkeydown onkeypress

Biror bir .html fayl hosil qlib olamiz va unga yozamiz:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo">Onkeyup Onkeyup Onkeyup Onkeyup Onkeyup</p>

Input: <input type="text" id="sdf" onkeyup="myFunction()">

<script>
function myFunction() {
  var x = document.getElementById("demo");
  x.innerHTML = document.getElementById("sdf").value;
}
</script>

</body>
</html>

demo bu o'zgartiradigan matnimiz ID si

input hosil qilib oldik va uning id sini sfd deb belgiladik, so'ngra onkeyup="myFunction()" yozdik

onkeyup(yoki onkeydown, onkeypress)="myFunction()"  bunda qo'shtirnoq ichiga javascript tilida yozishingiz mumkin. Javascript tilida yozilsa kodni tushunish qiyin bo'ladi. Shuning uchun funksiyali e'lon qilib qo'yamiz.

Script teglarining ichida fuksiya hosil qilib olamiz. Funksiyaning ichiga inputning qiymatini oladi va uni demo idli p tegiga yozadi

 

onkeyup qachon ishlaydi?!

Agar siz inputga biror belgi kiritsangiz, o'chirsangiz yoki nushalangan matnni tashlasangiz ishlaydi.

 

onkeydown qachon ishlaydi?!

Agar siz inputga biror belgi kiritilgandan so'ng boshqa matn kiritsa yoki boshqa biror bir amal bajarilsa ishlaydi.

 

onkeypress qachon ishlaydi?!

Agar siz inputga biror belgi kiritsangiz ishlay ammo o'chirsangiz yoki nushalangan matnni tashlasangiz ishlamaydi.

Real vaqtda ishlaydigan kalkulator yaratishni boshladik:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>1-son: <input type="text" id="sdf1" onkeyup="myFunction()">
2-son: <input type="text" id="sdf2" onkeyup="myFunction()">
<p id="demo">Javobi
<script>
function myFunction() {
  var x1 = document.getElementById("sdf1");
  var x2 = document.getElementById("sdf2");
  document.getElementById("demo").innerHTML = x1 + x2;
}
</script>

</body>
</html>

x1 va x2 o'zgaruvchilariga 1-va 2- inputlarga kiritilgan qiymatlari qo'shiladi va demoga yoziladi(Agar tushunmagan bo'lsangiz commentga yozing).

Xulosa: Bu asosan qidiruv tizimlarida va tarjimonlarda ishlatiladi, chunki bular real vaqtda ishlashi kerak. Siz ham biror vazifa bajaruvchi dastur yaratib ko'ring esingizda qoladi. Ko'pincha onkeyup ishlatiladi.