Asosiy kontentga o‘tish

Marketing
Marketing

Do'stlarr uzoq tanaffusdan kiyin yana kodlar taqdim etaman Kalkulyatorni kodlari Pythonda yozilgan !!!

#pyhtonda yozilgan ​​​​​​​#print("Tuzuvchi Latipov Odilbek") from tkinter import* def button_press(num): global equation_text equation_text = equation_text + str(num) equation_label.set(equation_text) def equals(): try: total = str(eval(equation_text)) equation_label.set(total) equation_text = total except SytaxError: equation_label.set("SytaxError") equation_text = "" except ZeroDivisionError: equation_label.set("arithmetic error") equation_text =... (Ko‘proq)

Python soat dasturini kodlar: Bu sizlarga "Muhammadova Ferangiz" va "Ilxomov Adiz Bobi..." oldingi ikki kishilik o'yinimga layk bosganingiz uchun!!! Rahmat!!!

#print("Tuzuvchi Latipov Odilbek") from turtle import* import time time.time() t = Turtle() wn = Screen() wn.title('Soat') wn.bgcolor('black') wn.setup(6000,6000) t.speed(1) t.pensize(3) t.hideturtle() wn.tracer(0) def draw_clock(h,m,s,t): t.penup() t.goto(0,210) t.setheading(180) t.pencolor("green") t.pendown() t.circle(210) # soatni vaqtini belgilaymiz t.penup() t.goto(0,0) #markaz t.setheading(90) for _... (Ko‘proq)

Sizlar uchun yana kodlar taqdim etaman hurmatli do'stlar:Tarjimai hol yaratib beradigan dastur!!!

Eslatib o'taman dastur python tilida yozilga python dasturi bo'lmasa uchbu linkdan yuklab oling :https://www.python.org/downloads/vchi:Latipov Odilbek") #print("TuzuSizlar uchun yana kodlar taqdim etaman hurmatli do'stlar:Tarjimai hol yaratib beradigan dastur!!! sorovnoma= input('Agar dasturga kimoqchi bo\'lsangiz \n\"yes\" yo\'qsa \"no\" deb yozing\n>>>') if sorovnoma.title() !='Yes':... (Ko‘proq)