Dasturlashda ma'lumotlar turi muhim tushunchadir.

O'zgaruvchilar har xil turdagi ma'lumotlarni saqlashi mumkin va har xil turlar har xil ishlarni bajarishi mumkin.

Python sukut bo'yicha quyidagi toifalarga o'rnatilgan quyidagi ma'lumotlar turlariga ega: